Drift og vedlikehold

/ Publisert: 30.07.2012 / Oppdatert: 18.11.2015
Kantslått med traktor
Kantslått langs en fylkesveg
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Drift og vedlikehold av fylkesvegene er organisert i fem driftskontraktsområder. Kontraktene settes ut på anbud for ca 5 år om gangen. Arbeidene omfatter alt fra brøyting og strøing, til grøfterensk og kantrydding. Fylkeskommunen avgjør hvilken kontraktsform som skal nyttes og hva som skal vektlegges i utlysningen.

Mye av innholdet i kontraktene styres av normaler og standarder. Statens vegvesen utformer detaljene i kontraktene og er kontraktsparten til entreprenørene.

Asfaltering av vegene blir satt ut i egne kontrakter. Hvilke strekninger som skal asfalteres vedtas hvert år av politikerne i fylkeskommunen. Hvor mye penger som skal brukes på asfaltering og annen drift og vedlikehold avgjøres også av fylkespolitikerne.