Venter med biogass

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 15.05.2013 / Oppdatert: 16.05.2013
Samferdselsutvalget utsetter saken om å gå over til biogass på bussene i Grenland
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Utvalget vil høre synspunktene Porsgrunn, Skien og Bamble kommuner, og Nettbuss.

Dette betyr at saken trolig utsettes til høsten. Det var Arbeiderpartiets Linda Holien som la fram forslaget på vegne av posisjonen. Forslaget ble enstemmig vedtatt av hovedutvalget.

Dette ble vedtaket:

1. Saken utsettes
Administrasjonen bes kartlegge muligheten for prosjektmidler fra ulike aktører i samband med overgang til biogass som drivstoff

2. Samferdselsutvalget beslutter å oversende saken (Sak 25/13) til kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien med kopi til Grenlandssamarbeidet og ber om de aktuelle kommunenes synspunkter på problemstillingene som belyses i sak 25/13.

Sa ja til biogass

Det var i vinter det ble politisk vedtatt å innføre biogassdrift på bussparken som en del av arbeidet med å redusere utslipp.

I behandlingen av saken ba Telemark fylkeskommune Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) om å gjennomføre forhandlinger tilknyttet pris med operatøren Nettbuss Sør As.

Nå er resultatenene klare.

Store ekstrakostnader

De viser at det vil være store ekstrakostnader knyttet til en overgang til biogassdrift midt i kontraktsperioden med Nettbuss Sør.

- Det tjener klimasaken dårlig ved å bytte ut bussene for tidlig. Fylkeskommunen har ikke dekning fior en slik finansiering i inneværende budsjett, skriver fylkesrådmann Evy-Anni Evensen i sakspapirene.

Et biogassanleggi Vestfold vil ikke være operativt før tidligst 2015. Om dieselbussene i Grenland byttes med gassbusser neste år vil de i første omgang måtte driftes med naturgass, som ikke kan vise til den samme reduksjonen i klimagassutslipp som biogass.

Fylkesrådmannen anbefalte å vente tre år med overgang til biogass til anbudsperioden med Nettbuss går ut i 2016. Samferdelsutvalget kom til en annen konklusjon, og utsetter altså saken til etter sommeren.