Turveger på Sandøya og Bjørkøya

/ Publisert: 04.07.2016 / Oppdatert: 05.07.2016
Befaring om sentrumsnære turveger på Bjørkøya
Foto: Kjersti Berg
Åpne

Sentrumsnære turveger med universell utforming i Telemark er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Telemark, Statens vegvesen, Telemark fylkeskommune og kommunene.

- Prosjektet skal øke kompetanse og bevissthet om universell utforming, og utvikle attraktive turveger rundt om i kommunene med ulike opplevelseskvaliteter og god tilgjengelighet for alle, forteller Kjersti Berg, som jobber med universell utforming i Telemark fylkeskommune.

Befaring til fots, på sykkel og med sykkeltaxi

I juni ble det arrangert en befaring til Sandøya og Bjørkøya i Eidangerfjorden med representanter fra kommunene, fylkesmannen og fylkeskommunen.

Deltakerne fikk omvisning og informasjon om øyhoppingsprosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene Porsgrunn, Bamble og Larvik, i tett samarbeid med lokale ildsjeler og utviklere.

- Hensikten med befaringen var å få økt kjennskap til dagens turvegtilbud og fasiliteter på øyene, og se nærmere på framtidig potensial for øyhopping for alle uavhengig av funksjonsnivå, forteller Berg.

Turveiene ble befart til fots, på sykkel og med sykkeltaxi.