Tre ledige drosjeløyver i Porsgrunn kommune - 2. gangs utlysning

/ Publisert: 30.08.2018 / Oppdatert: 23.11.2018
Drosjer på drosjeholdeplassen på Landmannstorget i Skien
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Løyvenummer

Ledig 

H-204

H-213

H-216

De er ledige fra dags dato

Søknad om drosjeløyve må skrives på eget skjema. 

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet:

  • Kopi av politiattest. Attesten må ikke være eldre enn 3 måneder. Søkere som ikke har politiattest før søknadsfristens utløp må levere dokumentasjon på at søknad om attest er sendt til politiet. Politiattesten må da leveres før løyvemyndighet gjør vedtak om tildeling. Se egen merknad om politiattest.
  • Kopi av førerkort.
  • Kopi av attester fra tidligere arbeidsgivere. Ansiennitet som fulltids drosjesjåfør skal dokumenters ved attest som angir både stillingsprosent og tidsrom (dato til dato).
  • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende utdanning. Søkere som ikke har løyvekompetanse før søknadsfristen må levere dokumentasjon for påbegynt løyvekurs. Vitnemålet må da leveres før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling.

Søknadsfrist: 14. desember 2018

Etter at saken er behandlet, må den som tildeles løyve sende inn: 

  • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende 84 000 kr.
  • Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten.
  • Kopi av attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund.
  • Kopi av kvittering på betalt behandlingsgebyr.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Telemark fylkeskommune på telefon 35 91 70 00