Transportløyver

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 19.11.2014 / Oppdatert: 07.01.2019
Tungtransport på veg over Breviksbrua
Tungtransport over Breviksbrua i Porsgrunn kommune
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Fra 1. januar 2015 ble det gjort endringer i organiseringen av løyveløyvemyndigheten for godstransport og turvogner.

Fra den datoen overtok Statens vegvesen i Lærdal det administrative ansvaret for disse løyvene. Dette betyr at du må henvende deg til Statens vegvesen, Nasjonal transportløyveseksjon i Lærdal dersom du har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve. 

Endringene er vedtatt av Stortinget.