Trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet 2019

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 15.01.2016 / Oppdatert: 18.01.2019
Trafikksikkerhetsutvalget i Telemark lyser ut tilskuddsmidler til tiltak i næremiljøet som fremmer trafikksikkerhet.
Åpne

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU, har avsatt til sammen 180 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet i 2019.

Økonomisk støtte gis til velforeninger, skoler, enkeltpersoner og andre som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø.

Det kan gis større på inntil 60 prosent av tiltakets kostnad, begrenset oppad til 25 000 kroner pr tiltak. Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet i form av dugnad eller annet som tilsvarer 40 prosent av tiltakets totalkostnad. (Eksempel: tilskudd på 25 000 kroner krever en egeninnsats tilsvarende 16 000 kroner).

Søknadsfrist

Du finner søknad i Word-format og PDF-format her:

Før du sender søknaden, må tiltak som hører til offentlig veg, avklares med rette vegmyndighet, for eksempel kommunen. Det er viktig at du oppgir navn, adresse og telefonnummer.  

Tiltaket må utføres innen 1. oktober 2019. 

Søknadsfrist: 1. mars 2019