Tjenestekonsesjonskontrakter ekspressbuss

/ Publisert: 14.10.2015 / Oppdatert: 16.10.2015
Ekspressbuss på Landmannstorget i Skien.
Ekspressbuss på Landmannstorget i Skien
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Dette er strekningene:

 1. Seljord - Grenland - Vestfold grense (Rv. 36 - E18)
 2. Tangen - Skjelsvik - Vestfold grense (E18)
 3. Grenland - Siljan - Vestfold grense (Fv.32)
 4. Haukeliseter - Seljord - Notodden - Buskerud grense (E134)

Forutsetninger

 • Operatøren skal akseptere Telemark fylkeskommune sine periodekort
 • Operatøren skal akseptere reisekort bestilt av Telemark fylkeskommune
 • Kvalifikasjonskrav er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger
 • Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse.

Prosedyre og tildelingskriterier

Interesserte operatører skal skriftlig gjøre rede for: 

 • Kopi av løyve på aktuell rute, eller kopi av søknad om løyve
 • Ruteplan for strekningen
 • Beskrivelse av bussmateriell som vil bli benyttet.
 • Operatøren sitt gjeldende takstregulativ for ruta. 
 • Beskrivelse av billettsystem som vil bli benyttet, og dokumentasjon av at det leser oppdragsgivers periodeprodukt og skolereisekort. Eventuelt erklæring om en vil leie oppdragsgivers billettsystem. 
 • Operatørens navn, kontaktperson og kontaktinformasjon.

Frist og tilbakemelding 

Frist for å melde sin interesse er tirsdag 1. desember 2015 kl 12.00.

Telemark fylkeskommune vil tildele kontrakt på en eller flere av strekningene til operatør som oppfyller kriteriene. Fylkeskommunen gir tilbakemelding om resultatet til operatører som har meldt interesse senest 15. desember 2015.