Tjenestekonsesjons-kontrakter ekspressbuss

/ Publisert: 26.10.2017 / Oppdatert: 26.10.2017
Ekspressbuss på Landmannstorget i Skien.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Telemark fylkeskommune inviterer operatører av fylkesgrensekryssende ekspressbussruter til å melde sin interesse for å tilby reiser med Telemark sine periodekort i sine ruter på følgende strekninger:

  1. Seljord - Grenland – Vestfold grense (Rv36 – E18)
  2. Tangen – Skjelsvik – Vestfold grense (E18)
  3. Grenland – Siljan – Vestfold grense (Fv32)
  4. Haukeliseter – Seljord – Notodden – Buskerud grense (E134)

Betingelser

  • Operatør skal akseptere Telemark fylkeskommunes periode- og skolekort bestilt av fylkeskommunen.
  • Kvalifikasjonskrav er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger.
  • Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse. 

Tildeling

Telemark fylkeskommune vil tildele kontrakt på en eller flere av strekningene til operatør som oppfyller tildelingskriteriene.

Tildelingskriteriene er angitt i eget dokument.