Tilskudd til trafikksikkerhetstiltak til ditt nærmiljø for 2016

/ Publisert: 06.02.2015 / Oppdatert: 21.01.2016
Tilskudd til trafikksikerhetstiltak i nærmiljøet
Foto: Colourbox.com
Åpne

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU, har avsatt totalt 200 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet i 2016. 

Økonomisk støtte kan gis til velforeninger, skoler, enkeltpersoner og andre som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø. Det kan gis støtte på inntil 60 prosent av tiltakets kostnad, begrenset til 25 000 kroner per tiltak. 

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats i form av dugnad eller annet som tilsvarer 40 prosent av tiltakets totalkostnad. Eksempel: tilskudd på 25 000 kroner krever en egeninnsats tilsvarende kr 16 000.

Søknadsfrist 1. mars

Før søknad sendes, må tiltak som berører offentlig veg, avklares med rette vegmyndighet. Det er viktig at søker oppgir navn, adresse og telefonnummer.
på dagtid. Tiltaket må utføres innen 1. oktober 2016.

Søknadsfrist: 1. mars 2016.