Tilrettelegger sentrum for alle

Av: Kjell-Tore Haustveit, Hege Schjøtt Øverås, Porsgrunn kommune / Publisert: 15.08.2014 / Oppdatert: 04.09.2014
Befaring i Porsgrunn sentrum
Foto: Hege Schjøth Øverås
Åpne

Med nedsenkede kantsteiner, sammenhengende ledelinjer, asfalt og oppmaling av fotgjengerfelt blir fremkommeligheten i byen bedre. 

Belønningsmidler

Tirsdag denne uken var representanter fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune, Statens vegvesen, det kommunale samarbeidsrådet for funksjonshemmede, og Norges blindeforbund på befaring for å diskutere seg frem til gode løsninger.

I 2014 er det nemlig bevilget 200 000 kroner fra belønningsordningen. Midlene skal gå til igangsetting av tiltak som skal bedre universell utforming av to gangforbindelser - en i Porsgrunn og en i Skien.

Valg av strekninger

I Porsgrunn er valget falt på gangforbindelsen mellom Jernbanegata, via Coop Extra, til Meierigården.

- Strekningen i Porsgrunn er valgt ut fordi den brukes mye og fordi den strekker seg over et område med mange ulike type arealer, som for eksempel åpne parkeringsplasser og kryssende veier. Traseen ligger sentralt i sentrum og er en viktig forbindelse til flere byrom og funksjoner, forteller Kjersti Berg, rådgiver for areal og transport i fylkeskommunen.

- Små detaljer kan ha stor betydning for mange, og koster ikke nødvendigvis mye, sier hun.

I Skien er valget falt på forbindelsen mellom Henrik Ibsens gate og Bryggeparken. Der skal det gjennomføres tilsvarende befaring i neste uke.

Bedre for alle

For å sikre gode innspill og lage en god plan, har planleggerne altså med seg representanter fra ulike brukergrupper med spesielle behov. Men mange vil få glede av bedre tilrettelegging av strekningen.

- Folk med barnevogner, rullatorer og syklister vil alle oppleve bedre fremkommelighet. Det vil også legges vekt på gode anvisninger for hvor man skal gå. Det er ikke alltid lett å vite hvor man trygt skal kunne krysse en parkeringsplass for eksempel, sier Berg.

Ragnar Anundsen representerer rådet for funksjonshemmede, men er også politiker for Arbeiderpartiet i Porsgrunn. Han mener mye bra har blitt gjort i Porsgrunn allerede.

- Storgata har blitt veldig bra, og kommunen har blitt flinkere til å involvere oss i prosjekter fra starten av. Det er vi glade for. Det er som regel små og enkle justeringer vi kommer med, men som de kanskje ikke har tenkt på, sier han.

Klare til å starte utbedringene

Åge Haugen, driftsleder for vei i Porsgrunn kommune, er klar til å sette i gang, så fort pengene kommer.

- Bare vi får noen midler vi, så har vi folk til å sette i gang, forteller Haugen.

- Noen tiltak vil vi bevilge penger til nå i høst, mens andre kan påbegynnes ved ytterligere bevilgninger i 2015. Når vi får en oversikt over alt vi ønsker å gjøre, kan vi i fellesskap lage en liste med et estimat på endelige kostnader og ønsket prioritering, forteller Kjersti Berg.