Tilrettelagt skoleskyss og flexiruter Telemark 2018

/ Publisert: 13.03.2018 / Oppdatert: 13.03.2018
Drosje kjørende langs Valebøvegen
Konkurranse med forhandling om tilrettelagt skoleskyss og flexiruter
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Årsaken til avlysningen er at de mottatte tilbudene ikke var tilstrekkelig for å oppfylle Telemark fylkeskommunes behov for kapasitet. Du kan lese mer om dette her. 

Telemark fylkeskommune har derfor invitert aktuelle transportører til ny konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring. Invitasjonen ble sendt til aktuelle transportører i brev datert 09.03.2018. 

Fylkeskommunen vil ta kontakt med transportørene for å avtale tidspunkt for forhandlingene.

Konkurransens dokumenter 

Transportørene finner konkurransegrunnlaget med aktuelle vedlegg nedenfor.

2018 Konkurransegrunnlag Skoleskyss og flexiruter 2017 12 19

Vedlegg 1 Tilbudsbrev

Vedlegg 2 Prisskjema

Vedlegg 3 Avtaledokument

Vedlegg 5 Forpliktelseserklæring

Vedlegg 6 HMS Egenerklæring

Vedlegg 7 Taushetserklæring

Vedlegg 8 Etiske krav til leverandører

Vedlegg 9 Databehandleravtale

Vedlegg 10 Antall elever pr oktober 2017

Vedlegg 11 Omsetning tilrettelagt skoleskyss og flexiruter

Vedlegg 12 Ruteplaner flexiruter

Vedlegg 13 Maksimalprisforskriften

Svar på henvendelser 1_04 01 2018

Svar på henvendelser 2_08 01 2018

Svar på henvendelser 3_10 01 2018

Svar på henvendelser 4_12 01 2018

Svar på henvendelser 5_15 01 2018

Svar på henvendelser 6_18 01 2018

Svar på henvendelser 7_22 01 2018

Svar på henvendelser 8_30 01 2018