Temadag - universell utforming og medvirkning i plan

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 11.10.2017 / Oppdatert: 24.10.2017
Evjudalen - Bø i Telemark
Foto: Telemark fylkeskommue
Åpne

Denne temadagen har fokus på universell utforming og medvirkning i plan, og målet er å styrke samlet plankompetanse i kommunene, inkludert til de som medvirker.

Målgruppe er de kommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne, eldrerådene og barnerepresentanten, sammen med kommunens planleggere, andre ansatte og politikere.

Tid og sted

  • Torsdag 2. november 2017
  • Løkka bedehus, Løkkebakken 8, Kragerø

Deltakelse er gratis, og temadagen er åpen for alle interesserte.