Sier ja til Bypakke Grenland

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 19.06.2013 / Oppdatert: 20.06.2013
Fylkestinget stemmer over bypakka på fylkestinget i juni 2013
Fremskrittspartiets fem medlemmer stemte i mot bypakka.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Fylkesutvalget og samferdselsutvalget vedtok bypakka i ekstraordinære møter onsdag, med utgangspunkt i vedtak fra forrige ukes felles felles formannskapsmøte om Bypakke Grenland.

På det felles formannskapsmøtet vedtok formannskapene i Skien, Porsgrunn og Siljan et forslag som blant annet inneholdt nedjusterte satser og muligheten for å gå videre med bypakka selv om en av kommunene skulle velge å stå utenfor.

Formannskapet i Bamble stemte mot forslaget

Bystyret i Porsgrunn sa ja til bypakka i forrige uke. Torsdag behandler kommune- og bystyrene i Bamble, Skien og Siljan saken.

Vil ha med Bamble

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) la frem et tilleggsforslag for fylkestinget i dag, der det presiseres at planleggingen av fase 2 i Bypakke Grenland skal settes i gang så raskt som mulig og senest innen tre år, og at «gassveien», fylkesvei 353 i Bamble, prioriteres for oppstart straks fase 2 igangsettes.

Vedtaksforslaget hadde som forutsetning at Bamble kommune deltar i fase 1, noe som førte til utstrakt debatt på fylkestinget.

Tilleggsforslaget ble vedtatt med 36 mot 5 stemmer.

Linda Holien (Ap), trakk fram nettopp Bamble i sitt innlegg og lovte hun skulle snakke varmt om bypakka når hennes kommune behandler saken torsdag.

- Bamble får ikke så mye. Men jeg er overbevist om at generasjonen som kommer etter oss vil løfte blikket. Jeg er overbevist om at de yngre er opptatt av bymiljø. Når det gjelder Bamble reiser en stor del ut av kommunen for å jobbe. Hvorfor skal vi ikke være med? spurte hun.

- Handler om byutvikling

Johan Tønnes Løchstøer (V) mente fordelene med å realisere Bypakke Grenland overstiger ulempene ved brukerfinansiering.

- Bypakka handler om byutvikling i Grenland, slik at vi kan skape gode og levende bymiljøer som også gjør det attraktivt for de som allerede bor, men også for de som ser etter et sted å bo, sa han.

- Alternativet til denne bypakka er et luftslott, sa Frode Bakken (Ap).

Beate Marie Dahl Eide (Sp) på talerstolen under debatten om Bypakke Grenland.

Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Næringslivet positive

Senterpartiets Beate Marie Dahl Eide mente bypakka er et prosjekt til gode for hele fylket.

- Jeg vil døpe om bypakka til Bypakke Telemark. Dette er et spleiselag der vi sammen bestemmer oss for å løfte Grenland og samtidig løfte Telemark.Grenland er motoren i Telemark, vi er avhengig av hverandre, sa hun.

Tom Egil Flåta (A) fra Bamble trakk frem støtten fra et samstemt næringsliv, anført av Nicolai Boye i NHO, for Bypakke Grenland.

- Med unntak av senterlederen for Brotorvet, som gleder seg til flere handlende fra Bamble, har industrien og næringslivet unisont sluttet opp om bypakka. Dette er signaler vi må lytte til, sa han.

Nei til bypakka fra FrP

Thorleif Fluer Vikre og resten av Fremskrittspartiet stemte i mot bompengefinansiering av bypakka.

- I rushtrafikken kommer det til å være like lang kø, men den kommer til å være flyttet 800 meter lenger fram, sa han om Lilleelvkryss-prosjektet.

Sigbjørn Molvik (SV) var fornøyd med at et så bredt flertall i fylkesutvalget i går står bak denne pakka.

- At et parti ikke vil være med pga bompenger, er en demokratisk rett, mente han.

- Tungt for barnefamilier

Gry Anette Rekanes (FrP) var opptatt av barnefamilienes evne til å betale bompenger.

- 14 kr per passering, det utgjør 15 til 16 000 i året. Det er det mange familier som ikke har råd til å betale.

Det fikk Tor Erik Baksås til å si i mot.

- Det er mange andre steder i landet med barnefamilier hvor det er bompenger. Jeg tror ikke barnefamiliene her er så mye dårligere stilt, sa han.