Sett dagsorden!

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 18.02.2016 / Oppdatert: 09.03.2016
Foto: Illustrasjon, Telemark fylkeskommune
Åpne

Telemark fylkeskommune og kommunene i fylket er i gang med regional og kommunale planstrategier for valgperioden. Planstrategiene er verktøy for politikk.

Politikerne skal vurdere hvilke planer som fortsatt skal gjelde, hvilke som skal rulleres og hvilke som trengs for å nå nye mål. Viktige punkter blir å evaluere virkningen av pågående planarbeid, redegjøre for viktige utviklingstrekk, se på utfordringer og vurdere langsiktige utviklingsmuligheter. 

I forbindelse med dette arbeidet inviteres det til en temadag for politikere, ledelse og planleggere i kommunene og regionale partnere.

Det er fremdeles mulighet til å melde seg på. Du melder deg på her

Målet med dagen:

Presentere kunnskapsgrunnlag og diskutere utfordringer og løsninger som kan forankres i arbeidet med regional og kommunale planstrategier, for å sikre sammenhenger der det er ønskelig.

Program

09.00

Kaffe og rundstykker

Bærekraftige Telemark

09.30

Dugnaden for et bærekraftig og attraktivt Telemark
- åpning ved fylkesordfører Sven Tore Løkslid

Møteleder: fylkesrådmann Evy-Anni Evensen

09.45

Utfordringer og muligheter for Telemark mot 2020 sett fra:

- Fylkesmannen i Telemark ved miljøverndirektør Hans Bakke
- NAV ved direktør Terje Tønnesen
- Representant fra næringslivet ved seniorrådgiver Arild Ljådal, NHO
- Opplæring/kompetanse, innspill fra en kommune
- Forum for frivillige ved daglig leder Jon Atle Holmberg, Telemark Turistforening
- Medias rolle ved nyhetsredaktør Eirik Haugen, Varden
- Telemark fylkeskommune ved prosjektleder Aslaug Norendal

  Umiddelbare tilbakemeldinger fra salen

11.45

Lunsj

Bærekraft som verdisett for vekst og samfunnsutvikling

12.45

Muligheter og utfordringer i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger
ved regiondirektør Ingrid Sætre, IMDI sør

13.05

Derfor blir vi her - integrering i bo- og arbeidsmarkedsregioner
ved Mona Handeland, Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

13.30

Verdiene vi bygger politikk og attraksjonskraft på
refleksjon med kaffe og kake

Attraktive Telemark

14.00

Bærekraftige byer og sterke distrikt – statens forventninger og ny stortingsmelding
ved Vigleik Stusdal, KMD

14.20

Hvordan skape attraksjonskraft og vekst i Telemark?
ved Knut Vareide, Telemarksforskning

14.40

Hvordan lede og utvikle næringsbasert samfunnsutvikling?
ved Marcus Andersson, Tendensor/Nordic place academy

Verksted regionvis/kommunevis

15.50

Roller i dugnaden for et bærekraftig Telemark
ved ordfører i Bø kommune Olav Kasland og møteleder

16.00

Vel hjem