Sammen for bedre trafikksikkerhet

/ Publisert: 14.11.2016 / Oppdatert: 15.02.2017
Foto: Dag A. Nordsveen
Åpne

Konferansen samlet ca 170 deltagere fra fylkeskommunen, kommuner, Statens vegvesen, Politiet, NAF, kjøreskoler og andre organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet. 

Tema for konferansen

Temaet for konferansen var bygget på Stortingsmelding om trafikksikkerhet og Barnas Transportplan. 

  • Hva vet vi om ungdomsulykker og hvilke tiltak finnes for å sikre de eldre i trafikken?
  • Flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt.
  • Hva vet ekspertene om ulykker med fotgjengere, syklister og i buss?
  • Hvordan jobber frivillige organisasjoner med trafikksikkerhet?