Regional planstrategi 2016-20

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 31.05.2016 / Oppdatert: 11.01.2017
Foto: Thomas Fosse
Åpne

En regional planstrategi skal gi en beskrivelse av status og muligheter i Telemark. Videre skal planstrategien gi en oversikt over gjeldende regionale planer og hvilke som skal rulleres i perioden. I tillegg skal planstrategien anbefale hvilke nye regionale planer som bør utarbeides.

Regional planstrategi skal også beskrive langsiktige utviklingsmål for fylket.

For perioden 2016-2020 er det foreslått å videreføre Bærekraftige Telemark som visjon.

Planarbeid som skal gjennomføres i perioden er:

Nye regionale planer:

  • Regional plan for klima
  • Regional plan for verdiskaping
  • Regional plan for kystsonen i Telemark
  • Regional plan for folkehelse

Rullering av eksisterende regionale planer:

  • Regional plan for Hardangervidda
  • Regional plan for vannforvaltning

Rullering av regionale strategier:

  • Strategi for kultur og kulturarv
  • Strategi regiongeologen