Regional planlegging

/ Publisert: 25.07.2012 / Oppdatert: 26.02.2013
Illustrasjonsfoto: Hoppende gutt i strandkanten
Illustrasjonsfoto fra forsiden av regional planstrategi
Foto: www.colorbox.no
Åpne

Plan- og bygningsloven gir fylkeskommunen ansvaret for den demokratiske regionale planleggingen.

Regional planlegging kan brukes til å

  • Utvikle ny politikk
  • Ivareta nasjonale, regionale og lokale interesser
  • Samordne ulike aktørers oppgaver

De regionale planoppgavene omfatter utarbeidelse av

  • Regional planstrategi
  • Regionale planer
  • Interkommunalt plansamarbeid.

I Telemark er det utarbeidet en regional planstrategi som ble vedtatt av Fylkestinget i desember 2009. Regionale planer gjelder for hele fylket, for deler av fylket eller for spesielle temaer.Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

Alle regionale planer skal ha handlingsprogram som fornyes årlig. I regionale planer kan det fastlegges retningslinjer som gir føringer for blant annet kommunal planlegging. Det kan også vedtas regionale planbestemmelser som er juridisk bindende.