Plassering av antennepunkter

/ Publisert: 19.08.2013 / Oppdatert: 19.08.2013
Nytt kart over antennepunkter i Grenland
Detaljplanleggingen og helt eksakt plassering er ikke besluttet ennå, men kartet viser prinsippene i hvordan antennepunktene tenkes lokalisert.
Foto: Statens vegvesen
Åpne

På det nye kartet er det lagt opp til 16 innkrevingspunkter, mot 17 antennepunkter tidligere.

Detaljplanleggingen og helt eksakt plassering er ikke besluttet ennå, men kartet viser prinsippene i hvordan antennepunktene tenkes lokalisert.

Her kan du finne ut mer om bompengeordningen det legges opp til i Bypakke Grenland.

Helautomatiske

Innkrevingspunktene er helautomatiske og vil ikke påvirke trafikkflyten.

Betalingen skjer enten ved at du får tilsendt en faktura, eller via elektronisk brikke i bilen. Det siste er å foretrekke både for bilist og bomselskap. Da får bilisten rabatt, mens bomselskapet reduserer sine driftskostnader.

Det oppfordres derfor til at flest mulig skaffer seg elektronisk brikke (autopassbrikke) i bilene.

Innkrevingspunktene er justert fordi Bamble valgte å trekke seg ut av bypakke-samarbeidet.

Kartet viser hvordan antennepunktene tenkes plassert.

Nytt kart over antennepunkter