Nytt og utvidet busstilbud fra januar 2018

Av: Birgitte Finne Høifødt / Publisert: 19.09.2017 / Oppdatert: 19.09.2017
P4-buss på veien ved Hovenga
Fra 2018 blir det flere nye rutetilbud i Grenland, blant annet lørdagstilbud på dagtid Siljan-Gulset. I tillegg utvides timinuttersfrekvensen til kl. 18 på alle metrorutene.
Foto: Birgitte Finne Høifødt
Åpne

For å nå målene som er satt om en kollektivandel på 8 prosent i Grenland, må tilbudet stadig utvikles.

– Fylkeskommunen er opptatt av å få innspill til kollektivtilbudet og synes prosessen og dialogen med å få på plass et justert rutetilbud i Grenland har vært god. Vi berømmer Nettbuss og alle partene i bypakka for godt samarbeid. Vi gjør disse endringene fordi vi tror at det vil få flere til å bruke buss i hverdagen, sier Løkslid.

Fylkesordføreren understreker at det nye tilbudet gjenspeiler ønsker og behov fra befolkningen og næringslivet.

– Med dette blir et godt busstilbud enda bedre, sier Løkslid.

Dette blir endringer fra 2018

  • Det blir nytt rutetilbud mellom Herøya Industripark og Skjelsvik morgen og ettermiddag. Dette har vært et ønske fra Herøya industripark på grunn av arbeidsreiser.
  • Nytt lørdagstilbud på dagtid Siljan-Gulset (P7). Innbyggere i Siljan har i dag ikke lokalt busstilbud til Skien lørdag før ca. kl. 14.
  • Nytt kveldstilbud lørdag på pendelrutene. Gjelder P4, P5, P6 og P7. Pendelrutene har i dag ikke et rutetilbud lørdag kveld.
  • Rushtiden (ti minutters frekvens) utvides til kl. 18 på alle metrorutene. Ved å utvide ti minutters frekvensen på ettermiddag, vil vi fange opp flere arbeids- og fritidsreiser.
  • Rutetilbudet på P7 på strekningen Gulset–Rødmyr reduseres til utvalgte avganger morgen og ettermiddag, da det er størst behov. P7 fortsetter å gå i rute mellom Siljan og Gulset på de resterende avgangene. Også busstilbudet på hverdager i påsken og romjul reduseres noe. Ved å omdisponere, kan midler brukes til ruter med større passasjergrunnlag.

I mars i år ble det avholdt et dialogmøte hvor aktører med interesse for busstilbudet i Grenland ble invitert og gav sine innspill. Alle kommunene i Grenland var representert både politisk og administrativt. I tillegg var flere fra samfunns- og næringsliv, Statens Vegvesen, samt Ungdomsrådet. Endringene er et resultat fra dette møtet, andre innspill fra befolkningen generelt, og jevnlig dialog mellom partene i bypakka.

Finansieres av belønningsmidler

Justeringen i busstilbudet finansieres av allerede avsatte belønningsmidler til drift av kollektiv, og omprioriteringer innenfor dagens ruteproduksjon. Ved inngåelse av ny 4-årig belønningsavtale for perioden 2017–2020 i sommer ble det vedtatt å sette av 190 millioner kroner til opprettholdelse av dagens busstilbud.

– Ved å følge opp forpliktelsene i belønningsavtalen med staten har vi mulighet til å tilby befolkningen et av Norges beste busstilbud, avslutter fylkesordfører Løkslid.