Nye regionale planer for Grenland og Telemark

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 20.06.2014 / Oppdatert: 20.06.2014
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Fylkestinget vedtok 17.juni to nye regionale planer for samordnet areal og transport.

Hovedmålene i planene er:

  • Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.
  • Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi.

Planene skal gjelde fram til 2025, og samler de foregående planene for senterstruktur, kollektivtransport, fylkesveg og trafikksikkerhet.

Trafikksikkerhet og myke trafikanter

I ATP Telemark er et av hovedgrepene at det satses på sikrere skoleveger, trafikksikkerhet og myke trafikanter. I tillegg er det blant annet vedtatt å bruke 90 millioner kroner på Lannavegen i Nome, men dette forutsetter at det blir en bompengefinansiert utbygging her.

Styring av handel etter areal

I Grenland er senterstrukturen oppdatert og det er enighet om at handel ikke lenger skal styres etter varegrupper, men etter størrelse på handelsetableringene.

Begge planene finner du i menyen til høyre.