Nye gang- og sykkelbroer over elva?

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 18.09.2012 / Oppdatert: 26.02.2013
Utsnitt fra forsiden til vinnerbidraget i arkitektkonkurransen Europan 2011
Illustrasjon
Foto: Europan
Åpne

Torsdag 20. september, fredag 21. september og lørdag 22. september kan du se forslagene utstilt i den gamle kinofoajeen i Storgata 143 i Porsgrunn.

De unge arkitektene er vinnere i den store europeiske arkitektkonkurransen Europan 11. Sammen med Telemark fylkeskommune deltok Skien og Porsgrunn med et felles oppdrag i konkurransen. Vinnerne presenterer nye ideer og tanker for bærekraftig byutvikling.

Binder byene tettere sammen

I vinnerforslaget ligger blant annet flere gang- og sykkelbroer over elva.

- Disse vil redusere reisetider, bedre fremkommeligheten og binde byene enda tettere sammen. De nye forbindelsene vil gjøre det lettere å forflytte seg på en miljøvennlig og sosial måte. Flere fotgjengere og syklister gir et tryggere, triveligere og et mer levende byområde, sier samfunnsplanlegger i Porsgrunn kommune, Marius Lid.

Lid er en av initiativtakerne bak de midlertidige lokalene som er opprettet i forbindelse med Mobilitetsuka 2012.

- Med en av landets laveste kollektivandeler er det et stort behov i Grenland for å endre folks reisevaner og tenke nytt rundt infrastrukturen mellom byene, legger han til.