Ny høringsrunde på handelsbestemmelsene for Grenland

Av: Pål Horsle / Publisert: 25.02.2014 / Oppdatert: 31.07.2015
Fylkestinget 25. februar 2014
Fylkestinget 25. februar 2014
Foto: Tom Marius Lorier Holen
Åpne

Fylkesrådmann Evy-Anni Evensen mente i sin innstiling at de to områdene er ulike og bør derfor behandles ulikt. Enger er ubebygd og utgjør en arealreserve for de aller største virksomhetene. Denne muligheten finnes ikke på det utbygde Kjørbekkområdet.

Porsgrunn har også større mulighet til å etablere større virksomheter i sentrum. Skien har ikke denne muligheten i like stor grad.

For handelsetableringar på Kjørbekk og Enger var kravet til minstestørrelsar slik:

  • Minstestørrelse Kjørbekk: 1.500 m2
  • Minstestørrelse Enger: 3.000 m2

Fylkestinget gjentok vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel tidligere i år og i fylkesutvalget. Nemlig å trekke Langrønningen ut av arealplanen og sende på høring punktet om minstekrav til handelsetableringer på Kjørbekk og Enger på nytt. Årsaken er at endringene er vesentlige i forhold til plan og bygningsloven.

Ettersom saken har sammenheng med Bypakke Grenland, var det flere som var betenkt over å utsette saken i en ny høringsrunde. Det settes kort høringsfrist i tråd med gjeldende regelverk.

Formålet med areal- og transportplan for Grenland er å legge til rette for befolkningsvekst og ivareta overordna miljømålsettinger og være attraktiv. Målet er å planlegge regionen som en heilhet og finne løsninger på tvers av kommunegrensene.