Mer til veiene

Av: Tania Ripoll / Publisert: 21.11.2012 / Oppdatert: 21.11.2012
En tømmerbil med henger og fullt lass kjørende på en fylkesveg.
Illustrasjonsfoto
Foto: Aslaug Norendal
Åpne

- Tilstanden på veiene i Telemark er så dårlig at vi ikke kan vente på at økte statlige bevilgninger. Det mener fylkesutvalget, og ønsker derfor å låne 100 millioner kroner for å ruste opp de mest kritiske veistrekningene i fylket.

Det ble klart i forbindelse med behandlingen av budsjett 2013-2016.

- Vi løper etter med krumma rygg og klarer ikke ta igjen etterslepet, sa fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø på vegne av AP, SV og SP. 

Han fikk støtte i dette fra opposisjonen. 

- Det er ingen tvil om at behovene på samferdselsområdet er formidable. Etterslepet er større enn noensinne, sa Gunn Marit Helgesen (H) i budsjettdebatten.

Krisepakke

- Dette er en krisepakke.

Det sa Sigbjørn Molvik (SV), som er leder for Hovedutvalg for samferdsel.

- Vi har langt flere prosjekter som er overmodne enn det vi har midler til. Fremkommeligheten og trafikksikkerheten blir dårligere. De ordinære budsjettmidlene vi har til disposisjon vil gjøre at deler av fylkesveinettet ikke kan bli gjort noe med, ut over nærmest kosmetiske prosjekter.  Det er i erkjennelsen av dette at vi ser behovet for å gjøre ekstraordinært tiltak, en krisepakke, for å gjøre investeringer på de deler av veinettet som er i mest kritisk tilstand, sa Molvik.

Mer industri til Telemark

Fylkesutvalget foreslår også at det settes av 1 million kroner for en intensivert innsats for å få store industrisatsinger til Telemark.

Arbeidet skal organiseres som et treårig prosjekt, i samarbeid med Innovasjon Norge.

I debatten stilte Johan Tønnes Løchstøer (V) spørsmål om dette er den riktige satsingen for fylket:

- Er det dette vi trenger mest i Telemark? spurte Tønnes Løchstøer, og mente en sterkere satsing på små bedrifter og gründere ville treffe fylkets behov på bedre måte.

Rett til videregående opplæring

Fylkesutvalget vedtok også å sette av 4 millioner kroner for å sikre tilgang til videregående opplæring også for elever som ikke lenger har lovfestet rett til plass i videregående skole. Også voksenopplæringa styrkes med en halv million kroner.

I tillegg ønsket fylkesutvalget at fylkesrådmannen igangsetter en helhetlig utredning av videregående opplæring.

- Til grunn for utredningen må ligge en målsetting om at enhver som er kvalifisert og motivert skal få reell mulighet til å gjennomføre videregående opplæring som fører frem til formell kompetanse i form av minst studiekompetanse eller fagbrev, heter det i fylkesutvalgets vedtak.

- Vi har ikke råd til å ikke gi ungdom som ønsker å ta opplæring mulighet til å få ta det, og ønsker å få til håndtering av problemet med ikke-rettselever  på strukturelt nivå, sa leder for hovedutvalg for kompetanse, Jørund A. Ruud (AP) i debatten. 

Budsjett for 2013-2016 skal også behandles i fylkestinget i desember.