Krever full InterCity-utbygging

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 31.01.2013 / Oppdatert: 31.01.2013
Bilde av NSB Flirt fotografert ved en jernbanestasjon.
Vil ha dobbeltspor til Skien
Foto: Christian Niclas Nordmark/NSB
Åpne

Bakgrunnen for brevet er en rapport fra Dovre Group og Transportøkonomisk institutt (TØI), som konkluderer med at det ikke er lønnsomt å gjøre store investeringer utenfor Tønsberg, Fredrikstad og Hamar. Det kan bety at det spøker for dobbeltspor til Skien, Halden og Lillehammer.

Brevet er signert av fylkesordfører Terje Riis-Johansen på vegne av samtlige ordførere i fylket, alle gruppelederne i fylkestinget, NHO, LO, Innovasjon Norge, Høgskolen i Telemark, Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

- Viktigste grepet innenfor samferdsel

- Dette er det viktigste grepet innenfor samferdsel på Østlandet, heter det i brevet, der det også påpekes at bare en slik helhetlig utbygging vil føre til en regional utvikling som utnytter de enkelte byområders potensiale og samtidig gir en avlastning av det sentrale Osloområdet.

Fylkesordføreren, politikerne og de andre som har signert brevet uttaler også at de synes rapporten viser en snever lønnsomhetsberegning som ikke tar hensyn til de reelle behovene for regionalutvikling eller godstransport i et større perspektiv.

- I den videre utviklingen av jernbanetilbudet bør det tas hensyn til den store forventede befolkningsveksten som vi vet kommer de neste 15 til 20 år, og behovet for å spre denne veksten ut fra det sentrale Oslo-området.

Det er derfor svært viktig at IC-utbyggingen med dobbeltspor blir fullført fram til Skien, Halden og Lillehammer. Bare en slik helhetlig utbygging vil medføre en regional utvikling som utnytter de enkelte byområders potensiale og samtidig gir en avlastning av det sentrale Osloområdet.