Kollektivtransport i Telemark

/ Publisert: 05.09.2012 / Oppdatert: 29.06.2015
Buss på Porsgrunn bussstasjon
En metrobuss på Porsgrunn bussterminal
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Dette arbeidet er organisert i to arbeidsgrupper. Kollektivgruppa i Grenland jobber med Grenlandsområdet, og er en del av bystrategi Grenland-samarbeidet, mens kollektivgruppa i distriktene jobber med resten av fylket.