Kartlegger turveier i Telemark

Av: Kjersti Berg og Kjell-Tore haustveit / Publisert: 15.11.2012 / Oppdatert: 04.03.2014
Vandring i Lensmannsgata i Fyresdal
Vandring i Lensmannsgata
Foto: Fyresdal kommune
Åpne

En universell utformet turvei kan brukes av alle, enten du går, triller barnevogn, bruker rullator, sitter i rullestol eller har nedsatt syn.

Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune samarbeider om prosjektet, som dekkes av midler fra det nasjonale utviklingsprosjektet for universell utforming i fylker og kommuner. Selve kartleggingen skjer i samarbeid med representanter fra kommunene, råd for funksjonshemmede og andre som arbeider med utvikling og tilrettelegging av turveier i Telemark.

Fem ulike turveier

Målet er å vise fram ulike eksempler på turveier som ligger i nærheten av der folk bor og oppholder seg. Gode turveier som er lett tilgjengelige vil bidra til mer aktivitet og naturopplevelser i hverdagen, mindre bilkjøring, bedre trafikksikkerhet og flere møteplasser.

Kartleggingen skal få frem ulike typer turveier, og at det slett ikke bare dreier seg om et turområde i skogen. En turvei kan i denne sammenheng bestå av både fortauet i sentrum, snarveien til barnehagen, sykkelvegen til skolen, gangstien gjennom parken og spaserrunden ved sykehjemmet. Jo flere som bor og beveger seg i nærområdet, jo bedre. 

De gode eksemplene 

Det vil bli valgt ut en turvei i hver kommune.

Alle turveiene vil bli samlet i et hefte hvor hvert område blir presentert ved hjelp av en kort beskrivelse, supplert med bilder og forslag til eventuelle tiltak for å gjøre den mer tilgjengelig.

Rapporten vil være klar på nyåret 2013, og danne grunnlag for oppfølging innenfor flere innsatsområder som for eksempel friluftsliv, folkehelse og stedsutvikling.