Invitasjon til ekspressbussoperatører i Telemark

Av: Kristin Løkslid Berg / Publisert: 02.11.2018 / Oppdatert: 02.11.2018
Reisekort - Farte
Farte.no tilbyr sine kunder i Grenland ulike typer periodekort, og ønsker nå også å kunne tilby dette for bussreisende på andre ruter i Telemark
Foto: Dan Riis
Åpne

Fristen for å melde interesse er fredag 14. desember 2018 kl. 12:00

Om strekningene

Fylkeskommunen ønsker å tilby reiser med Telemark sine periodekort i rutene på strekningene:

1. Seljord – Grenland – Vestfold grense (Rv36 – E18)

2. Tangen – Skjelsvik – Vestfold grense (E18) 

3. Grenland – Siljan – Vestfold grense (Fv32)

4. Haukeliseter – Seljord – Notodden – Buskerud grense (E134)

Hva er betingelsene?

  •  Operatøren skal akseptere Telemark fylkeskommune sine periode- og skolekort bestilt av Telemark fylkeskommune.
  •  Kvalifikasjonskravet er løyve til drift av ekspressbussrute på aktuelle strekninger.
  •  Kontraktene gir ikke enerett til godtgjørelse.

For mer informasjon om prosess, betingelser og ruteområdene er lagt ut på våre nettsider: 

https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Samferdsel-og-regional-utvikling/Kollektivtransport 

Har du spørsmål?

Kontaktperson i Telemark fylkeskommune er:

 Wenche Fougner, Pb. 2844, 3702 Skien

 E-post: wenche.fougner@t-fk.no