Høyesterett avviste anke i kollektivsaken

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 26.06.2014 / Oppdatert: 26.06.2014
Buss på Porsgrunn bussstasjon
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

I dag ble det klart at Høyesterett avviste Statens anke i saken mot Vestviken Kollektivtrafikk AS. Det betyr at dommen fra lagmannsretten, der VKT vant fram på alle punkt, står fast. Det vil blant annet si at selskapet slipper å etterbetale 85,5 millioner i merverdiavgift.

Stor lettelse 

Vestviken Kollektivtrafikk AS eies av Vestfold, Buskerud og Telemark fylkeskommuner.

-    Det er en stor lettelse at saken ikke blir tatt inn i Høyesterett. Dette har vært en krevende sak i fem år nå, og særlig administrasjonen i VKT har levd under et stort press. Hadde vi tapt, ville det fått store konsekvenser for kollektivtilbudet i Vestfold, Buskerud og Telemark, og også for andre kollektivselskaper, sier fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

Enstemmig

«Høyesteretts ankeutvalg finner enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre forhold tilsier at saken blir fremmet for Høyesterett» heter det i ankeavgjørelsen

Rett til fradragsføring

Skatt Sør har ført en sak mot VKT om rett til fradragsføring av merverdiavgift. I 2011 fattet Skatt Sør vedtak om etterberegning av avgift på 73,1 millioner kroner pluss gebyr og renter, tilsammen 85,5 millioner kroner. Kravet gjaldt all inngående merverdiavgift i Buskerud og Telemark, og inngående merverdiavgift på kjøp av skoelskyss med taxi i Vestfold.

Tilkjent saksomkostninger

Saken ble behandlet av Oslo Tingrett i 2012 der VKT tapte. VKT anket dommen til Lagmannsretten og vant fram på alle punkter.
Vestviken Kollektivtrafikk AS er tilkjent 2 millioner i saksomkostninger etter saken i Lagmannsretten, og 45 000 kroner i omkostninger etter ankesaken i Høyesterett.