Høring av planprogram for kystsoneplan for Telemark

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 05.04.2017 / Oppdatert: 05.04.2017
Fra Rognsfjorden, Bamble kommune
Foto: Jorid Heie Sætre
Åpne

Planen skal avklare arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Høringsfrist er 1.juli 2017.

Les mer om planarbeidet her.