Høring av plan for godstransport

Av: Olav Risholt, Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 11.02.2015 / Oppdatert: 17.03.2015
Kontainergods på Breviksterminalen
Breviksterminalen
Foto: Grenland havn
Åpne

Dette er hovedmålet i forslaget til plan for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold som nå legges ut til offentlig ettersyn.

Høringskonferanse

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av forslag til plan inviterte Telemark og Vestfold fylkeskommuner til høringskonferanse i Larvik 27. februar 2015. Representanter fra ulike kommuner, havner, næringsliv, statlige transportetater og interesseorganisasjoner i fylkene var tilstede.

Dagen ble innledet med en presentasjon av status i arbeidet med den brede samfunnsanalysen av godstransport fra de statlige transportetatene og innholdet i den første delrapporten, ved prosjektleder Else Marie Marskar. Etter presentasjon av innholdet i planforslaget ved prosjektlederne i fylkeskommunene, fulgte presentasjoner av forberedte innspill fra relevante aktører, som Grenland havn, Larvik havn, Statens Vegvesen og Jernbaneverket. Avslutningsvis fulgte en felles diskusjon med ulike innspill og kommentarer fra salen.

Les hele planforslaget her.