Grenland vil endre seg dramatisk de neste ti årene

Av: Kjell-Tore Haustveit / Publisert: 29.08.2016 / Oppdatert: 09.09.2016
Foto: Birgitte Hellstrøm
Åpne

Sentrale personer fra industri, næringsliv, offentlig og politikk delte sine framtidsvisjoner med statsråd Jan Tore Sanner og 120 deltagere på møteplassen for byutvikling 23. august i Skien. Framtidsfortellingene som ble tegnet-live på scenen ble overlevert som innspill fra Grenland og Telemark til stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke distrikter.

Ambisiøse framtidsvisjoner

«Grenland er i medvind med både bymiljøavtaler og vekstpakker. Grenland har sterkt kompetansesenter på smarte løsninger for det grønne skiftet, selvlysende alger bor i Norcem gruvene, høgskole, industri, næringsliv og det offentlige samarbeider tett om forskning og innovasjon, Grenland har blitt en kommune. Ibsensenter, bybane, hurtigbåt fra kysten til skien, og myke og harde trafikanter har fått adskilte veier.»

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid satte tonen på møteplassen med å ønske velkommen til det urbane Telemark.

Lære av de beste

Det er alltid smart å lære av de beste.
Gerd Seehuus, koordinator for Triangulum, Stavanger kommune, fortalte om tidenes oppussingsprosjekt og det ambisiøse europeiske samarbeidsprosjektet de jobber med nå.

Lars Kobro, Telemarksforsking, snakket om tillit som drivkraft i regional utvikling.

Grenlands strategiske grep og muligheter

Møteplassen bød videre på oppdateringer fra strategisk næringsplan, areal og transport, samarbeid og status fra utbyggingsprosjekter.

Se presentasjoner:

Stavanger - fyrtårn blant Europas smarte byer og samfunn, Gerd Seehuus, koordinator fra Triangulum, Stanger kommune

Byutvikling i Grenland – et felles ansvar, Ole Magnus Stensrud, rådmann i Skien

Samspill gir muligheter – om samarbeid for næringsutvikling i Grenland, Hanne Gro Haugland, Vekst i Grenland og Nikolai Boye, NHO Telemark

Ny E18 i Grenland, Magne Ramlo, Prosjektdirektør E18, Nye veier AS

Rigget for mer næringsutvikling. Hvordan utløse store potensialer i Grenland?Gunnar Ridderstrøm, sivilarkitekt, partner Citiplan