Full seier til VKT i Lagmannsretten

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.03.2014 / Oppdatert: 14.03.2014
Buss fra VKT
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Siden oktober 2009 har Skatt Sør ført en sak mot VKT om rett til fradragsføring av merverdiavgift.

30. juni 2011 fattet Skatt Sør vedtak om etterberegning av avgift på 73,1 millioner kroner pluss gebyr og renter, tilsammen 85,5 millioner kroner. Kravet gjaldt all inngående merverdiavgift i Buskerud og Telemark og inngående merverdiavgift på kjøp av skoelskyss med taxi i Vestfold.

I juni 2012 ble saken behandlet av Oslo Tingrett og VKT tapte saken. VKT anket dommen til Lagmannsretten. Nå foreligger dom fra Lagmannsretten og VKT vant denne gangen fram på alle punkter.
Lagmannsretten har kommet fram til:

•    VKT yter avgiftsmessige tjenester ved administrasjon og organisering av kollektivtjenester ved nettokontrakter i Buskerud og Telemark og har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til denne virksomheten
•    VKT har omsatt personbefordringstjenester i forbindelse med kommunal skoleskyss og har fradragsrett for inngående merverdiavgift i denne virksomheten
•    VKT har omsatt avgiftspliktige tjenester i forbindelse med fylkeskommunal skoleskyss der kommunene har medansvar og inngående merverdiavgift i denne virksomheten er fradragsberettiget
•    VKT driver omsetning ved organisering og administrering av fylkeskommunal skoleskyss i de tre fylkene og har fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til disse tjenestene

Det er nå opp til Staten og Skatteetaten å vurdere å anke saken til Høyesterett.

Denne saken er hentet fra VKT sine hjemmesider.