Flexiruter i Telemark

/ Publisert: 06.09.2012 / Oppdatert: 05.01.2015
Logo for kollektivtilbudet Flexiruter
Logo til Fleksirutene
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Det er et transporttilbud til alle, men særlig tilrettelagt for de med lettere funksjonshemninger eller aldersrelaterte lidelser. Flexiruter fungerer slik at du forhåndsbestiller plass på en fast rute. Ruten kjøres bare om det er noen som har bestilt. En tur må vanligvis bestilles per telefon dagen før man skal reise. 

Her har du mulighet til å bli hentet hjemme og kjørt hjem igjen, men dette må avtales under bestillingen. Prisen for flexiruter er 35 kroner hver vei.

Få mer informasjon om dette tilbudet og hvor flexirutene går på hjemmesidene til Vestviken kollektivtrafikk AS.