Dette betyr revidert nasjonalbudsjett for Telemark

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 14.05.2014 / Oppdatert: 14.05.2014
Fylkesveg 651 opp fra Vestfjordalen med Gaustatoppen dekket av snø i bakgrunnen
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Regjeringas forslag til revidert nasjonalbudsjett og forslag til kommuneproposisjon vil merkes i Telemark.

Reduserte inntekter til fylkeskommunen - satsing på arbeidsplasser blir enda viktigere

Telemark fylkeskommune får redusert inntektene som følge av Regjeringens forslag til kommuneproposisjon.

Fylkene med størst vekst blir styrket, på bekostning av de med lav vekst, som Telemark.

Reduksjonen er på om lag 8 millioner kroner over 5 år.

-Inntektstapet er i seg selv ikke så stort som vi hadde fryktet, men kommer på toppen av en presset økonomisk situasjon som gjør at vi nå forbereder forslag om store kutt i budsjettene, sier fylkesrådmann Evy-Anni Evensen.  

– Dette tydeliggjør i enda større grad hvor viktig det er å få flere arbeidsplasser og flere innbyggere til Telemark, et arbeid som er høyt prioritert i fylkeskommunen i dag, blant annet gjennom prosjektet «Invest in Telemark». sier hun. 

Idrettsanlegg

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett viser at momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg øker med 10 millioner opp til 65,8 millioner. Ventetida blir noe kortere. Økningen for Tfk vil ligge i størrelsesorden 350-400 000 kr.

- Selv om dette er ikke er veldig  mye penger, så er det  penger som har stor betydning for lokalidretten  i fylket vårt, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Bratsbergbanen

Regjeringens forslag til kommuneproposisjon konstaterer at avtalen om prøveperioden for drift av Bratsbergbanen opphører i desember 2014.

Samtidig presiseres det at Samferdselsdepartementet har bedt NSB om å bestille ruteleier til eventuell videre drift på Bratsbergbanen og ønsker å diskutere dette nærmere med fylkeskommunen.

-Jeg registrerer at Regjeringen med dette befester at de holder døren åpen for videre drift av Bratsbergbanen. Denne banen er svært viktig for Telemark, og vi ser frem til møtet i Samferdselsdepartementet der vi skal diskutere hvordan vi kan sikre den videre driften, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Glad for bevilgninger til samferdselsprosjekter

Eidangerparsellen får 200 millioner ekstra i 2014 og E-18 Rugtvedt-Dørdal får 60 millioner kroner.

-Jeg erglad for at det settes av midler til disse to viktige prosjektene for Telemark. Det er svært viktig med høy fremdrift på både vei og bane i Telemark de neste årene, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.