Dekketilstanden blir overvåket årlig

/ Publisert: 03.08.2012 / Oppdatert: 22.01.2019
Bil i rundkjøring
Illustrasjon: En bil i en rundkjøring
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Dekketilstanden til en veg blir beskrevet utfra vegens spordybde og jevnhet. Jevnhetsverdien er en tall ihht International Roughness Index (IRI) som sier noe om ujevnheter i vegens lengderetning, mens spordybde er et tall i mm som sier noe om dybden på hjulsporene.

Statens vegvesen har utrustet en spesiell målebil som samler inn data for alle vegene en gang per år. Detaljer for tilstanden til fylkesvegene i Telemark finner du på Telemarksbarometeret. Dette er en nettside som presenterer aktuell og oppdatert statistikk for Telemark for en rekke samfunnsområder.

Telemarksbarometeret ble lagt ned i 2018.