Bysmarte Grenland

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 22.08.2016 / Oppdatert: 22.08.2016
Flyfoto Porsgrunnselva mellom Porsgrunn og Skien
- Grenland har ambisjoner, vi er veldig godt i gang. Med riktig drahjelp fra staten kan vi få utløst det store potensialet regionen har, sier samferdselssjef Hildegunn Sørøb.
Foto: Åsmund Tynning
Åpne

De store investeringene som gjøres både i infrastrukturen og næringslivet i Grenland gir oss mange muligheter fremover: Er vi smarte nok til å utnytte moderne teknologi for å få til en bærekraftig utvikling? Er vi smarte nok til å finne nye løsninger gjennom samarbeid? Kan vi si vi er BYsmarte?

Dette er spørsmål som får betydning for fremtiden vår i Grenland. Tirsdag 23. august kommer blant annet Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for å diskutere mulighetsrommet vårt sammen med politikere og næringsliv i regionen, på seminaret Møteplass for byutvikling, som holdes i Ibsenhuset.

Grenland har ambisjoner

Hildegunn Sørbø personprofil

Bak arrangementet står Telemark fylkeskommune, kommunene i Grenland, NHO Telemark, Grenland Næringsforening og Mersmak.

- Grenland har ambisjoner, vi er veldig godt i gang, og har viktige samarbeidsallianser og strategier på plass som vi nå bygger videre på. Med riktig drahjelp fra staten kan vi få utløst det store potensialet regionen har, sier Hildegunn Sørbø, samferdselssjef i Telemark fylkeskommune.

Satser på utvikling

- Kommunene og fylket har satset mye for å legge til rette for en god utvikling i regionen. Vi har regionale areal- og transportplaner som sikrer en koordinert arealutvikling mellom kommunene og vi har samarbeidet om å få på plass mange store samferdselsinvesteringer, forteller Sørbø.

-  Vi jobber aktivt med samarbeid, både mellom offentlige aktører og det private næringslivet. Nå jobber vi med også med å få til langsiktige samarbeidsavtaler med staten som vil oss enda flere muligheter og større forutsigbarhet for bærekraftig by- og næringsutvikling, sier hun.

På programmet

På samlingen kommer blant annet Gerd Seehus fra Stavanger kommune for å fortelle om hva de har gjort i Stavanger, som ligger i fronten på utviklingen av Smarte Byer.

Administrerende direktør for Det nye statlige veiselskapet Nye Veier AS orienterer om Ny E18 i Grenland, og sivilarkitekt Gunnar Ridderstrøm gir råd om spør hvordan vi kan utløse det store potensialet for næringsutvikling i Grenland.

Framtidsfortellinger

Etter lunsj innleder kommunal og moderningsminister Jan Tore Sanner til et innspillsmøte med ordførere, byutviklere, Statensvegvesen, Jernbarneverket, Herøya Industrypark, NHO Telemark, Yara, Grenland Energy, Mersmak og flere om Stortingsmeldingen “Om bærekraftige byer og sterke distrikter”. http://www.byerogdistrikter.no/ 

Det blir også framtidsfortellinger fra Grenland og Telemark, hvor man tar utgangspunkt i år 2026, og hva man har fått til. Det handler om miljø, bysmart teknologi, vitale bysentum, bolig- og næringsutivkling. Fremtidsfortellerne er blant annet fra Grenland Næringsforening, Sykehuset Telemark, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dette illustreres live av tegner Tor Erling Naas og ledes av Lars Ueland Kobro og Siri Krohn-Fagervoll.

Hele programmet for dagen finner du her (PDF)