Bypakka er kvalitetssikret

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 02.02.2015 / Oppdatert: 02.02.2015
Lilleelvkrysset i Porsgrunn.
Lilleelvkrysset omtales gjerne som problemkrysset i Porsgrunn. Målet med ny vei fra Gimlevegen til Augestadvegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom byen bedre.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Den uavhengige kvalitetssikringen av Bypakke Grenland er nå overlevert Samferdselsdepartementet.

Rapporten, som er utarbeidet av Dovre Group og Transportøkonomisk institutt, slår blant annet fast at finansieringen er robust, og at det planlagte bompengesystemet er hensiktsmessig.

- Viktig milepæl

- Dette er en viktig milepæl for Bypakke Grenland. Nå ligger alt til rette for en rask behandling i Samferdselsdepartementet. Vi forutsetter et vedtak i Stortinget i løpet av våren, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Eventuelle spørsmål om rapporten må rettes til Samferdselsdepartementet.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen, ordfører i Skien Hedda Foss Five, ordfører i Porsgrunn Øystein Beyer og regiondirektør i NHO Nikolai Boye.

Foto: Tore Kamfjord
Åpne