Bamble mot - resten for

Av: Tore Hammersmark / Publisert: 13.06.2013 / Oppdatert: 13.06.2013
Terje Riis-Johansen under felles formannskapsmøte og fylkesutvalgsmøte 13. juni 2013
Fylkesordfører Terje Riis-Johansen på talerstolen
Foto: Tania Ripoll
Åpne

Det var intense forhandlinger i da formannskapene i de fire Grenlandskommunene skulle ta stilling til Bypakke Grenland. Møtet ble holdt på Folkets Hus i Porsgrunn.

- Vår region er akterutseilt på grunn av mangel på investering og utvikling. Pengene som blir finansiert gjennom bypakka gjør det mulig for regionen å komme et steg videre, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen fra talerstolen i Folkets Hus i Porsgrunn.

Riis-Johansen la ved starten av møtet inn forslag til tillegg til vedtaksforslaget: «Tidsdifferensierte satser innføres dersom Grenland får avtale om belønningsordning med staten.»

6 mot 5 stemmer

Forslaget ble vedtatt av formannskapene i Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner, men i Bamble stemte flertallet mot, med 6 mot 5 stemmer.

- Det er et problem at vi skal pålegge familier som allerede har det tøft, å betale for noe de kanskje ikke kommer til å ta del i, sa ordfører i Bamble, Jon Pieter Flølo.

I Skien vedtok politikerne forslaget med en rekke justeringer.

Felles vedtaksforslag

Bypakke Grenland må vedtas av Stortinget, men dette krever at regionen står samlet bak et enhetlig vedtak. Varierende vedtaksforslag fra formannskapene førte dermed til intense samtaler mellom ordførerne etter at formannskapsmøtene var avsluttet.

Dette munnet ut i et enhetlig vedtaksforslag,  som nå går videre til behandling i kommune/bystyrer og fylkesting.

Ja i Porsgrunn

Porsgrunn kommune gikk rett fra formannskapsmøte til møte i bystyret. Der ble endringsforslaget til politisk styringsgruppe vedtatt mot 7 stemmer.

De øvrige kommunene og fylkestinget behandler Bypakke Grenland i løpet av den neste uken.

Se framdriftsplan for Bypakke Grenland her