Avvikler eierskapet i VKT

Av: Tom Marius Lorier Holen / Publisert: 18.06.2014 / Oppdatert: 18.06.2014
Buss fra VKT
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Det ble i dag bestemt på fylkestinget i Kragerø. Det er de rødgrønne partiene som ønsker denne endringen og saken førte til stor debatt under fylkestingets behandling av saken.

Forslaget ble fremme av Beate Marie Dahl Eide fra Senterpartiet.

-Det handler ikke om menneskene i VKT eller tjenestene som leveres av dem. Dette er et politisk valg og er en sak som det har tatt veldig lang tid. Vi mener et AS er et unøvdvendig mellomledd og ønsker en tydeligere politisk styring av kollektivtrafikken i fylket, sa Eide.

Oppsisjonen i mot

Opposisjonen var meget uenige og Gunn Marit Helgesen var forundret over tidspunktet saken ble tatt opp.

-Vi er midt i en rettsak som fortsatt er i rettssystemet. Taper vi den saken snakker vi 100 millioner kroner som vi må dekke opp. Hvor skal vi ta disse pengene fra? Vi skal altså i en situasjon der vi vet at vi kanskje får større regioner, ta kollektivtrafikken tilbake til egen drift, vel vitende om at administrasjonen advarer mot det, at vi ikke har ressurser til det og at det vil koste mer. Jeg er mildt sagt forundret og dypt fortvilet på innbyggernes vegne at vi disponerer pengene på denne måten, sa Helgesen.

Venstres Johannes Tønnes Løchstøer ønsket en tettere kontakt med VKT, og var imot forslaget fra de rødgrønne.

-VKT har utført tjenester for fylkeskommunen på en meget bra måte. Det har blitt klart at vi politikere kan ha den overordnede innflytelsen i kollektivtrafikken selv om vi organiserer driften i et aksjeselskap. Selv om jeg ønsker å være tett på, så må vi ha en armlengdes avstand til operatørene. Jeg har en sterk følelse av at flertallet i denne saken ikke har klart å holde en armlengdes avstand til operatørene. Det beklager jeg, sa Løchstøer.

Veien videre

Fylkestinget ber nå administrasjonen så raskt som mulig å fremme en sak som skildrer hvordan tilbakeføringen skal skje. I god tid før inngåelse av nye kontrakter med busselskapene gjennomføres det et arbeid som inkluderer hovedutvalget, administrasjonen og VKT knyttet til ulike varianter av nettokontrakter. Formålet skal være å utforme kontrakter som avklarer ansvarsforhold mellom de ulike partene.

Fylkestinget understreket også i vedtaket at det er viktig å ta vare på de ansatte i dagens VKT gjennom god informasjon og involvering i avviklingsprosessen.