Anbudskonkurranse tilrettelagt skoleskyss og flexiruter 2018

/ Publisert: 20.12.2017 / Oppdatert: 05.02.2018
Drosje kjørende langs Valebøvegen
Åpen anbudskonkurranse for transport av skoleelever og andre
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Tilrettelagt skoleskyss er i denne sammenheng skyss av elever som mangler busstilbud på hele eller deler av strekningen, eller som av medisinske årsaker har behov for tilrettelagt skyss.

Flexiruter er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Flexiruter er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, samt at det i noen områder ikke eksisterer et kollektivtilbud. En flexirute kan fravike fra hoved trasé for å hente/levere reisende.

Disse kan søke

Fylkeskommunen tar utgangspunkt i at konkurransen er aktuell for taxisentraler, drosjeløyve¬havere, bostedsløyvehavere og turvognløyvehavere som oppfyller fastsatte krav i konkurransegrunnlaget.

Frist for å levere tilbud er 8. februar.

Kunngjøringen ligger ute på Doffin

Anbudskonkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen under tittelen Anbudskonkurranse tilrettelagt skoleskyss og flexiruter Telemark 2018.  Den er også kunngjort for EØS området i Tenders Electronic Daily (TED) databasen.

Konkurransegrunnlaget med aktuelle vedlegg er lagt ut for nedlastning på DOFFIN.