Anbudskonkurranse for tilrettelagt skoleskyss og flexiruter

/ Publisert: 21.03.2019 / Oppdatert: 21.03.2019
Drosje kjørende langs Valebøvegen
Tilrettelagt skoleskyss er i denne sammenheng skyss av elever som mangler busstilbud på hele eller deler av strekningen, eller som av medisinske årsaker har behov for tilrettelagt skyss.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

 Rammeavtalene gjelder for disse seks kommunene:

  • Drangedal
  • Kviteseid
  • Nissedal
  • Tinn
  • Tokke
  • Vinje

Hva er tilrettelagt skoleskyss?

Tilrettelagt skoleskyss er i denne sammenheng skyss av elever som mangler busstilbud på hele eller deler av strekningen, eller som av medisinske årsaker har behov for tilrettelagt skyss.

Flexiruter er en del av det ordinære kollektivtilbudet. Flexiruter er særlig tilpasset for reisende som ikke har tilgang til egen bil, samt at det i noen områder ikke eksisterer et kollektivtilbud. En flexirute kan fravike fra hovedtrasé for å hente/levere reisende. Bestillingsruter er å anse som en flexirute. Disse kjøres i hovedsak i lavtrafikk, og avviker i hovedsak ikke fra hovedtrasé.

Tilbudsfrist

Frist for å levere tilbud er 6. mai 2019.

Disse kan søke

Fylkeskommunen tar utgangspunkt i at konkurransen er aktuell for taxisentraler, drosjeløyvehavere, bostedsløyvehavere og turvognløyvehavere som oppfyller fastsatte krav i konkurransegrunnlaget.

Kunngjøringen ligger ute på Doffin

Anbudskonkurransen er kunngjort i DOFFIN-databasen under tittelen «Anbudskonkurranse tilrettelagt skoleskyss og flexiruter Telemark 2019». Den er også kunngjort for EØS-området i Tenders Electronic Daily (TED) databasen.

Konkurransegrunnlag med aktuelle vedlegg er lagt ut for nedlasting på KGV-verktøyet Visma TendSign under tittelen «Tilrettelagt skoleskyss og flexiruter Telemark 2019» med referanse VT19/7. Gå til Visma TendSign