SIVA

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 26.06.2012 / Oppdatert: 11.01.2013
Foto: Ole N. Olsen
Forskning på Høyskolen i Telemark
Foto: Ole N. Olsen
Åpne

SIVA skaper sterke miljø for næringsutvikling og verdiskaping gjennom målrettede investeringer, eiendomsutvikling og tilrettelegging for innovasjon.

For mer informasjon se www.siva.no