Nærbutikker i utkanstrøk

/ Publisert: 09.03.2015 / Oppdatert: 09.03.2017
Kunder og ansatt i distriktsbutikk i Telemark
Illustrasjonsfoto
Foto: Nils Gjerde
Åpne

Mål

Målet er å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet. 

Formål

Bidra til å sikre tjenestetilbudet i bygda ved å gi støtte til opprusting og modernisering av de mest marginale dagligvarebutikkene i utkantområdene, slik at de kan møte dagens krav og styrke sin konkurranseevne.

Målgruppe

Marginale dagligvarebutikker i utkantområder/Merkurbutikker

Hvem kan søke

Dagligvarebutikker i distriktene som har problemer med å stille nødvendig egenkapital i forbindelse med investeringer. Søknad i samarbeid med Merkurkonsulent og kommunene.

Hovedkriterier

Det kan søkes om tilskudd til investering for

  • nødvendig oppgradering og modernisering av butikken
  • krav fra Mattilsynet og butikkkjedene
  • etablering av tilleggstjenester som øker lønnsomheten og som gir innbyggerne bedre tjenester

Butikken må ha lav omsetning og lang avstand til neste butikk.

Hovedregel: mer enn 10 kilometer til neste butikk og omsetning på under 10 millioner i året.

Se også kriterier for Merkur-programmet 

Søknader sendes inn via internettportalen www.regionalforvaltning.no

Støttenivå

Det kan søkes om inntil 25 prosent av investeringen, maks 50.000 kr.

Det forutsettes at Merkurprogrammet også støtter investeringsprosjektet

Dugnad har sats på 350 kr. per time.