Kommunale næringsfond

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 26.06.2012 / Oppdatert: 11.01.2013
Bygging av telemarksbruket
Telemarksbruket
Foto: Ukjent
Åpne

 Målet med kommunale næringsfond er at midlene skal hjelpe kommunene å legge til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting bygd på lokale fortrinn og muligheter.

Kommunene kan tildele både bedriftstilskudd og tilretteleggende midler. Kommunene har en viktig rolle i arbeidet for å utvikle attraktive arbeidsplasser og lokalsamfunn. Derfor er det viktig at kommunene har et tydelig engasjement for lokal samfunnsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Kommunale/regionale næringsfond og kommunens ansvar for lokal samfunnsutvikling er grunnlaget for kommunenes innsats på området.I Telemark ble innføring av kommunale næringsfond startet i 2011 og omfatter kommunene Kragerø, Drangedal, Nome, Sauherad, Bø, Kviteseid, Nissedal, Hjartdal og Seljord. Fondets størrelse for disse kommunene var i 2011 og 2012 på til sammen 7,4 mill kroner med en fordeling basert på ulik vekting gjort av KRD.
Det er vedtatt egne retningslinjer for tildeling og bruk av midlene samt hvordan rapportering til KRD skal skje.
For nærmere opplysninger se: Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) og Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene (FUNK).