Innovasjon Norge

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 26.06.2012 / Oppdatert: 14.01.2013
Foto: www.innovasjonnorge.no/
Foto: www.innovasjonnorge.no/
Åpne

Innovasjon Norge (IN) profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Som en global organisasjon er IN representert i flere enn tretti land. For mer informasjon se www.innovasjonnorge.no