Oslofjordfondet

Av: Ole Bjørn Bårnes / Publisert: 26.06.2012 / Oppdatert: 14.03.2016
Foto: www.vfk.no
Foto: www.vfk.no
Åpne

Oslofjordfondet – Fortrinn gjennom forskning

Målet med Oslofjordfondet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på fem områder: 

• Energi og miljø
• Velferd, helse og omsorg
• Utdanning og opplæring
• Attraksjonskraft, opplevelsesnæring og reiseliv
• Teknologi

Oslofjordfondet - brosjyre

En målrettet felles innsats for regionen

Oslofjordfondet skal bidra til å løse utfordringer i regionen gjennom å bringe fram ny kunnskap som bedrifter og offentlige institusjoner i Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud vil ha glede og nytte av. Hvert år fordeles det gjennom to tildelinger 30 millioner kroner til aktuelle prosjekter, som sammen og hver for seg kan danne grunnlaget for vekst og innovasjon. 

Din idé teller

Vi er opptatt av store og små innovasjonsprosesser i oslofjordregionen. Søknadene til fondet utformes i to deler, ett elektronisk skjema og en malbasert prosjektbeskrivelse, som kan lastes opp på nettsiden. Trenger du hjelp, ta kontakt. Se vår nettside for mer informasjon: www.oslofjordfondet.no