Fra plan til gjennomføring

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 03.10.2012 / Oppdatert: 03.10.2012
Forside på programmet til Fra plan til gjennomføring
Foto: NN
Åpne

Konferansenvil blant annet ta for seg sentrumsplanprosesser og veien til gjennomføring, samt ulike former for grunneiersamarbeid. Arrangør er Buskerud fylkeskommune i samarbeid med Kongsberg kommune, Telemark fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune, Husbanken og Forum for stedsutvikling. Fra plan til gjennomføring