Sykkelsatsing i Telemark -Invitasjon til kick-off-konferanse

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 11.08.2014 / Oppdatert: 17.09.2014
Foto: Visit Telemark
Åpne

Lokal samfunnsutvikling (LUK)

LUK handler om å legge til rette for en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet. Dette er et utviklingsarbeid som i noen grad strekker seg utover kommunens lovpålagte oppgaver, men som også kan foregå som ledd i arbeid med tjenesteutvikling og kommuneplanen. Å bidra til å utvikle attraktive lokalsamfunn, gode vilkår for kultur- og fritidstilbud, miljø, klima er blant innsatsområdene for å utvikle lokalsamfunnet.

Kommunens arbeid med lokal samfunnsutvikling skjer som oftest i samarbeid med andre kommuner, med næringslivet, fylkeskommunen og staten. Det vurderes som helt nødvendig med samarbeidspartnere i dette arbeidet. LUK-satsingen har som mål å øke kapasitet og kompetanse i kommunene for å styrke lokalt utviklingsarbeid. Fokuset er å bygge opp under kommunenes arbeid med å mobilisere lokalbefolkningen, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner og å gjennomføre lokale/regionale utviklingsrettede tiltak for å utvikle attraktive bosteder.

Satsingen skal også bygge opp under fylkeskommunens muligheter til å bli en mer aktiv rådgiver og støttespiller for kommuner med store utviklingsbehov. Departementet har lagt opp til at fylkeskommunen skal ha et hovedansvar for satsingen.

LUK i Telemark

Hovedmålet for LUK-Telemark er å øke utviklingskompetanse og nå mål om et bærekraftig og attraktivt Telemark med utgangspunkt i satsing for myke trafikanter som konkretisering. Telemark skal styrkes som delmål.

LUK skal knyttes til mål om å øke befolkning, bedrifter og arbeidsplasser og besøk og fritidsaktiviteter i Telemark på en bærekraftig måte. Fokus på myke trafikanter skal hjelpe til å konkretisere prosjektmetode, målgrupper og virkemidler.

Resultatindikatorene skal med myke trafikanter som utgangspunkt utarbeides i samarbeid med fagpersoner for satsingene. De er i tråd med Bærekraftige Telemark og nasjonale forventninger. Det er i dag 10 tellepunkter for sykkel i Grenland og det er fem under etablering. Flere regioner har ytret ønske om tellepunkter, dette gjelder blant annet Telemarkskanalen.

Trening, transport og turisme

Under oppstartkonferansen vil vi lære mer om sykling som transport, som trening og som turistprodukt. I løpet av disse to dagene inviterer vil deltakerne til å delta i et ett-årig kompetanseutviklingsprogram innenfor et eller flere av disse områdene. Det satses på et faglig spennende og inspirerende program med dyktige kurs- og foredragsholdere.

Påmelding

Program