Sykkelkonferanse på Gaustablikk

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 07.10.2014 / Oppdatert: 07.10.2014
Syklister i formasjon
Foto: Birgitte Hellstrøm
Åpne

Målet med satsingen

Hovedmålet for LUK-Telemark er å øke utviklingskompetanse og nå mål om et bærekraftig og attraktivt Telemark med utgangspunkt i satsing for myke trafikanter som konkretisering. 

Konferansen var faglig spennende og inspirerende med dyktige kurs- og foredragsholdere innenfor temaene sykling som trening, som transportmiddel og som turistprodukt.

Presentasjoner fra konferansen

Anleggsbasert sykling BMX v/Nora Høiback

Skoleveien v/Michel Fouler, På sykkel i Telemark

Rallarvegen – en økonomisk suksess case v/Rolf Akselsen, Sykkelturisme i  Norge

Syklistenes behov for tilrettelegging v/Trond Berget, Syklistenes Landsforening

Grimstad – «Syklist-velkommen-destinasjon» v/Anne E. Jensen, Grimstad Turistkontor

Fjell-Telemark som syklistdestinasjon v/Karin Rø, Visit Rjukan

Sykkelsatsinger i Telemark – status, planer og muligheter v/Aslaug Norendahl, Telemark fylkeskommune

Tour of Norway 2015 v/Øyvind Lillehagen Cycling Event Norway