Skal utvikle Telemark

Av: Mona Birgitte Rasmussen / Publisert: 20.11.2012 / Oppdatert: 30.11.2012
Handlingsprogram reiseliv forside
Foto: Shutterstock/Wera
Åpne

I handlingsprogrammene foreslår fylkesrådmann Evy-Anni Evensen 15 konkrete virkemidler for å oppnå strategiske viktige mål for regionen, blant annet økt antall arbeidsplasser, økt tilflytting, flere nyetableringer og flere ungdomsbedrifter i Telemark.

I november har hovedutvalgene og fylkesutvalget i Telemark fylkeskommune behandlet de to handlingsprogrammene for 2013: Nyskaping og næringsutvikling, og Reiseliv og opplevelser. 

Vil konsentrere tilskuddene

Tidligere har tilskuddene blitt fordelt bredt. Nå foreslår fylkesrådmannen å etablere konkrete tilskuddsordninger for å konsentrere tilskuddene på strategisk prioriterte satsinger, for dermed å oppnå bedre resultater.

-Gjennom å etablere tilskuddsordninger som tiltak til flere satsingsområder vil fylkeskommunen i mye større grad være en pro-aktiv aktør, skriver fylkesrådmannen i sitt forslag.
Fylkeskommunen vil med dette kunne endre virkemiddelbruken etter behov fra år til år knyttet til satsingsområder i handlingsprogrammene.

- Mer midler på mer konsentrerte satsinger vil gi mer kraft om den enkelte satsing, sier Didrik Bakken, leder for Team Nyskaping i Telemark fylkeskommune.

Handlingsprogrammene skal også opp til politisk behandling i fylkestinget i desember.